Komunia Święta

Msza św. w niedzielę o godz. 11:00, po niej katecheza dla dzieci.

Czwarta niedziela miesiąca – katecheza dla rodziców po Mszy św. o godz. 11:00.