Historia

Rys historyczny Polskiej Parafii w Stoke-on-Trent

W 1946 roku, po zakończeniu II wojny światowej przybyli do pobliskiej miejscowości Blackshawmoor polscy żołnierze II Korpusu. Tam do 1948 r. opiekę duchową sprawował ks. Górski. Po nim duszpasterstwo objął ks. kan. Paweł Sargiewicz. W 1950 r. ks. Sargiewicz uzyskał specjalne błogosławieństwo papieskie i ta data została przyjęta jako początek parafii w Stoke on Trent.

Dnia 1 września 1967 r. zmarł ks. kan. Paweł Sargiewicz w wyniku tragicznego wypadku samochodowego. Po pogrzebie tymczasową troską duszpasterską otoczył parafian ks. dr Jan Lisowski. Po nim proboszczem został O. Serafin Stanisław Potoczny OFM – franciszkanin.
W 1969 r. wspólnota zakupiła budynek w dzielnicy Longton z przeznaczeniem na Polski Dom Parafialny. Po odpowiednim remoncie znalazło się w nim miejsce na kaplicę p.w. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Maksymiliana M. Kolbe. Ośrodek ten stał się centrum życia wspólnoty polskiej.

W sierpniu 1973 r. przybywa z Polski o. Franciszek Manswet Smalcerz. Ważnym wydarzeniem tych lat, było poświęcenie kaplicy i jubileusz 25-lecia istnienia Parafii w Stoke on Trent. Uroczystościom wówczas przewodniczył Ks. Bp Władysław Rubin, późniejszy Kardynał. W styczniu 1988 r. do ośrodka w Longton przybył Delegat Ks. Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Emigracyjnego, ks. Bp Szczepan Wesoły.
O. Manswet sprawował opiekę nad parafią do 1993 r. Po Ojcu Manswedzie, został powołany na Proboszcza Ks. Franciszek Sasinowski SChr – Kapłan pochodzący z Towarzystwa Chrystusowego. Pomagał także w parafii O. Hilary Szpilka OFM, późniejszy proboszcz w latach 1996-2002.

W 2003 roku nowym proboszczem został minowany  Ks. Jacek Wesołowski z Zakonu Towarzystwa Chrystusowego a już po roku w 2004  zastąpił go ks. Bogdan Łukuć z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Od 2004 r. pogarszała się sytuacja materialna parafii oraz podupadał dom w Longton.

W latach 2008-2011 proboszczem był ks. Jerzy Tyc, emerytowany kapelan armii amerykańskiej. Ks. Jerzy za zgodą PMK przeniósł Parafię do Fenton w 2010 r. Po Ks. Jerzym parafię przejął ks. Paweł Szatlewski (2011-2012), a następnie o. Wacław Szura OFM (2012-2013). W latach 2014-2017 proboszczem parafii był ks. Piotr Froelich. Ks. Piotr sfinalizował sprzedaż ośrodka w Longton. Za otrzymane środki zakupiono dom pod wynajem dla rodaków. Parafia odzyskła swój dawny blask. Od września 2017 r. proboszczem parafii jest ks. Jacek Jabłoński.