Sakrament Chrztu można uzgodnić w kancelarii parafialnej w każdy czwartek od godziny 17.30 do 18.30.  Adres kancelarii jest podany w zakładce kontakt.

Aby móc ochrzcić dziecko w polskiej parafii, należy być zapisanym do parafii.
Na stronie głównej można wydrukować i wypełnić drukowanymi literami formularz: Zapisanie się do parafii.

Dokumenty:

Do sakramentu chrztu potrzebny jest akt urodzenia dziecka (pełny odpis wraz z danymi rodziców) oraz formularz zgłoszenie chrztu dziecka, który można wydrukować i wypełnić poniżej tekstu.

Chrzestni:

Ojcem chrzestnym oraz Matką Chrzestną mogą zostać osoby, które są po sakramencie chrztu i bierzmowania i ważne, aby te osoby były stanu wolnego tzn. kawaler, panna lub po ważnie zawartym sakramencie małżeństwa. Jeżeli osoby te nie należą do naszej parafii, muszą przed sakramentem chrztu otrzymać zaświadczenie od swojej parafii, że są wierzący i praktykujący oraz, że mogą przyjąć na siebie obowiązki Ojca chrzestnego / Matki chrzestnej.

Świadek:

Świadkiem chrztu może pozostać tylko jedna osoba (w zastępstwie ojca chrzestnego lub matki chrzestnej) w przypadku jeśli nie spełniają powyższych kryteriów. Świadek chrztu nie potrzebuje żadnych zaświadczeń i nie ma wymagań ciążących na nim, że musi pomóc rodzicom w wychowaniu katolickim dziecka ochrzczonego. Świadek pozostaje tylko naocznym świadkiem chrztu dziecka i poświadcza w ewentualnych wyjątkowych sytuacjach (np. zaginięcie księgi chrztu), że dany chrzest miał miejsce w danym miejscu i czasie.

Zgłoszenie chrztu dziecka

Plik