Małżeństwo

Narzeczeni, którzy mieszkają w Anglii ponad 6 miesięcy, należą do parafii Polskiej Misji Katolickiej i pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni skontaktować się ze swoim duszpasterzem ok. 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu w celu rozpoczęcia procedur związanych z zebraniem wszystkich wymaganych dokumentów. Szczegółowe informacje co do wymaganych dokumentów, można kierować do duszpasterza telefonicznie lub mailowo.

Dokumentacja małżeńska może być przyjęta przez Duszpasterza Polskiej Misji Katolickiej tylko w przypadku, gdy przynajmniej jedna ze stron należy (jest zapisana) do Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej