Spotkanie opłatkowe grup  parafialnych oraz najstarszej Polonii